História predpisu 291/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2012 -