História predpisu 293/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.2012 -