História predpisu 296/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.2012 -