História predpisu 298/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.04.2013 - 04.04.2015
3.05.04.2015 -