História predpisu 300/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2013 - 30.06.2013
3.01.07.2013 -