História predpisu 306/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2012 -