História predpisu 325/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.10.2012 - 31.12.2012
3.01.01.2013 -