História predpisu 338/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2012 -