História predpisu 348/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.11.2012 -