História predpisu 35/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2012 -