História predpisu 351/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2012 -