História predpisu 352/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.2012 - 31.12.2012
3.01.01.2013 -