História predpisu 375/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.12.2012 -