História predpisu 392/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2013 -