História predpisu 442/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2013 - 31.12.2014
3.01.01.2015 -