História predpisu 455/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2013 - 31.08.2013
3.01.09.2013 -