História predpisu 5/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.01.2012 -