História predpisu 98/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2012 -