História predpisu 10/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2013 - 31.12.2014