História predpisu 132/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.2013 -