História predpisu 135/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2013 - 31.08.2013
3.01.09.2013 -