História predpisu 14/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.01.2013 -