História predpisu 140/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.2013 -