História predpisu 148/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2013 -