História predpisu 150/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2014 -
3.01.01.2016 - 276/2015 Z. z.