192/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. júla 2013
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. januára 2014,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/2013 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014
Obec Volí sa Okres Kraj
Terchová starosta   Žilina Žilinský kraj
Demänovská Dolina starosta   Liptovský Mikuláš
Ďanová starosta   Martin
Ivančiná   poslanec Turčianske Teplice
Rakša   poslanec
Štefanov nad Oravou starosta   Tvrdošín
Poniky   poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Lackov starosta   Krupina
Hendrichovce starosta   Prešov Prešovský kraj
Ondavka   poslanec Bardejov
Harakovce starosta   Levoča
Pavľany   poslanci
Makovce starosta   Stropkov
Košice – mestská časť
Vyšné Opátske
starosta   Košice Košický kraj
Košická Belá starosta   Košice-okolie
Opátka   poslanec
Vajkovce starosta  
Bačkov starosta   Trebišov
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/2013 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 1. 11. 2013
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
21. 11. 2013
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
1. 12. 2013
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 1. 12. 2013
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisie miestna
volebná komisia
6. 12. 2013
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
11. 12. 2013
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 16. 12. 2013
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
21. 12. 2013
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
obvodnej volebnej komisie
obvodná
volebná komisia
26. 12. 2013
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 31. 12. 2013
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 5. 1. 2014
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
8. 1. 2014
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
10. 1. 2014
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
23. 1. 2014
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
25. 1. 2014