História predpisu 198/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.07.2013 -