História predpisu 205/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2013 -