História predpisu 206/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.07.2013 -