História predpisu 216/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2013 -