História predpisu 218/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2013 -