História predpisu 232/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2013 -