História predpisu 283/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.2013 -