História predpisu 294/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.2013 -