História predpisu 302/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.10.2013 -