História predpisu 309/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.10.2013 -