História predpisu 31/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.2013 -