História predpisu 334/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.2013 -