História predpisu 36/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.2013 -