História predpisu 372/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2014 -