História predpisu 399/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2013 -