História predpisu 41/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2013 - 31.12.2013
3.01.01.2014 -