História predpisu 412/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.2013 -