História predpisu 437/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2014 -