História predpisu 47/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2013 -