História predpisu 479/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.2013 -