História predpisu 497/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2014 -