História predpisu 60/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2013 -