História predpisu 61/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2013 -