História predpisu 63/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.03.2013 -